ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦИЙН ХИМИЙН БОЛОН ЭРДСИЙН БҮТЭЦ, НАЙРЛАГЫН СУДАЛГАА
ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦИЙН ХИМИЙН БОЛОН ЭРДСИЙН БҮТЭЦ, НАЙРЛАГЫН СУДАЛГАА
Mongolian Journal of Engineering and Applied Sciences Д.Энхбаатар, М.Цэцгээ, Б.Болд, Э.Эгшиглэн, Д.Ганбилэг, Ч.Ганзориг 2020, 2 (542), 41-50
ХҮЙТНЭЭР ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦЫН ЭРДСИЙН БҮТЭЦ, НАЙРЛАГА ФИЗИК-МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
ХҮЙТНЭЭР ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦЫН ЭРДСИЙН БҮТЭЦ, НАЙРЛАГА ФИЗИК-МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
"Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд" Олон улсын XIV эрдэм шинжилгээний хурал Д.Энхбаатар, М.Цэцгээ, Д.Ганбилэг, Э.Эгшиглэн, Б.Болд
БҮРЭН АВТОМАТ “TIMA” МИНЕРАЛОГИЙН АРГА АШИГЛАН АВТО ЗАМЫН АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН МАТЕРИАЛЫН ЭРДСИЙН АНАЛИЗЫН СУДАЛГАА
БҮРЭН АВТОМАТ “TIMA” МИНЕРАЛОГИЙН АРГА АШИГЛАН АВТО ЗАМЫН АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН МАТЕРИАЛЫН ЭРДСИЙН АНАЛИЗЫН СУДАЛГАА
Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл Д.Энхбаатар, М.Цэцгээ, У.Нэргүй, Д.Ганбилэг, Э.Норовсүрэн, Ч.Ганзориг
МОНГОЛ ОРНЫ ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ДАВААНЫ ХӨРСИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТУРШИЛТ СУДАЛГАА
МОНГОЛ ОРНЫ ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ДАВААНЫ ХӨРСИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТУРШИЛТ СУДАЛГАА
Материал судлал ба орчин үе-4, эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Д.Энхбаатар, М.Цэцгээ, Д.Ганбилэг, Э.Норовсүрэн, Б.Болдбаатар, Ч.Ганзориг
ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ДАВААНЫ ТООСЖИЛТЫГ БУУРУУЛАХ, ХУЧИЛТГҮЙ ХӨРСӨН ХЭСГИЙГ БАРЬЦАЛДУУЛАГЧ БОДИСООР БЭХЖҮҮЛЭХ СУДАЛГАА
ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ДАВААНЫ ТООСЖИЛТЫГ БУУРУУЛАХ, ХУЧИЛТГҮЙ ХӨРСӨН ХЭСГИЙГ БАРЬЦАЛДУУЛАГЧ БОДИСООР БЭХЖҮҮЛЭХ СУДАЛГАА
Авто зам хөгжлийн чиг хандлага-2022, эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Д.Ганбилэг, Д.Энхбаатар, М.Цэцгээ, Э.Норовсүрэн, Б.Болдбаатар, Ш.Хүрэлбаатар