09
1 сар

  • Энхсайхан

"iROAD-ХУРДАСГУУР ХӨТӨЛБӨР"-ийн оролцогчдын цахим уулзалт

"Инженерийн Хурдасгуур Хөтөлбөр"-т хамрагдсан инженерүүд эргэн уулзаж, өнгөрсөн хугацаанд ажил болон хувийн амьдралд нь гарсан амжилтуудаа хоорондоо ярилцаж мэдээллүүдээ солилцох, цаашдын төлөвлөгөөнүүдээ хуваалцах зэрэг үйл ажиллагаануудтай онлайн уулзалт болно.