Бямба гарагийн өглөө хэлэлцүүлэг

 

 

 

 

 

Дугаар 1 - Н. Адилбиш 

 

Дугаар 2 - Р. Болормаа 

 

Дугаар 3 - Г. Баярсайхан 

 

Дугаар 4 - Б. Болд 

 

Дугаар 5 - Г. Намуун

 

Дугаар 6 - Б. Наранбат

 

Дугаар 7 - Б. Одбаяр

 

Дугаар 8 - С. Ганхуяг

 

Дугаар 9 - Б. Одсүрэн

 

Дугаар 10 - Б. Цэрэнпүрэв

 

Дугаар 12 - М. Хироши