Манай институт гишүүнээр элсэж орсон байгууллагууд

Дэлхийн Авто Замын Холбоо (PIARC)
Дэлхийн Авто Замын Холбоо (PIARC)

Манай институт нь PIARC-н албан ёсны гишүүн байгууллага бөгөөд зохион байгуулдаг онлайн хурал уулзалтуудад тогтмол оролцож хамтын ажиллагаатай байдаг. 2022 онд Калгари хотод зохиогдсон хуралд онлайнаар оролцсон. 

Олон Улсын Авто Замын Холбоо (IRF)
Олон Улсын Авто Замын Холбоо (IRF)

Манай институт нь IRF-д Монгол улсыг төлөөлж элссэн анхны байгууллага бөгөөд тухайн холбооны зохион байгуулдаг сургалт болон Дубай хотноо зохиогдсон олон улсын хурал зэрэгт амжилтай оролцов.

Оюут Холбоо
Оюут Холбоо

Манай институт нь Монголын авто замын зөвлөх компаниудын Оюут холбооны гишүүн байгууллага бөгөөд “Авто замын байгууламж ба хучлагын хийц” сэдэвт семинар, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад оролцсон. 

Монголын Авто Замчдын Холбоо
Монголын Авто Замчдын Холбоо

Манай институт нь Монголын Авто Замчдын Холбооны гишүүн байгууллага бөгөөд тухайн холбооноос зохион байгуулдаг үйл ажиллагаануудад идэвхтэй хамрагддаг. 

Хамтын ажиллагаа

Бидэнтэй хамтрагчид